Товариство з обмеженою відповідальністю

"Івано-Франківське

спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації"

Каталог продукції

Каталог продукції

Прилади контролю процесу буріння

 1. Комплекти приладів вимірювача ваги інструмента КПВВІ1
  призначені для створення на об’єкті експлуатації об’єктно-орієнтованого виробу - вимірювача ваги інструмента ВВІ1, що забезпечує вимірювання і реєстрацію навантаження на гак та вимірювання осьового навантаження на інструмент при експлуатації агрегату або комплексу освоєння та ремонту нафтових і газових свердловин (КПВВІ1-1) та бурової установки для буріння нафтових і газових свердловин (КПВВІ1-2). До складу комплекту входять: датчик сили, блок спостереження (аналоговий), блок вимірювальний, реєструючий прилад (аналоговий або цифровий) або модуль реєстрації (цифровий), розміщений в блоці вимірювальному.
 2. Комплект приладів вимірювача крутильного моменту на машинному ключі КПВМК1
  призначений для створення на об'єкті експлуатації об'єктно- орієнтованого виробу - вимірювача крутильного моменту на машинному ключі ВМК1, який забезпечує вимірювання і реєстрацію крутильного моменту на машинному ключі бурової установки для буріння нафтових і газових свердловин. До складу комплекту входять: датчик сили, блок спостереження (аналоговий або цифровий), блок вимірювальний, реєструючий прилад (аналоговий або цифровий) або модуль реєстрації (цифровий), розміщений в блоці вимірювальному.
  Детальніше
 3. Комплект приладів вимірювача крутильного моменту на роторі КПВМР1
  призначений для створення на об'єктi експлуатацiї об'єктно- орiєнтованого виробу - вимірювача крутильного моменту на роторі ВМР1, який забезпечує вимірювання і реєстрацію крутильного моменту на роторі бурової установки для буріння нафтових і газових свердловин. До складу комплекту входять: датчик сили, блок спостереження (аналоговий або цифровий), блок вимірювальний, реєструючий прилад (аналоговий або цифровий) або модуль реєстрації (цифровий), розміщений в блоці вимірювальному.
  Детальніше
 4. Комплект приладів вимірювача витрати бурового розчину КПВВР1 призначений для створення на об'єктi експлуатацiї об'єктно- орiєнтованого виробу – вимiрювача витрати бурового розчину ВРР1, який забезпечує вимiрювання витрати бурового розчину бурової установки для буріння нафтових і газових свердловин. До складу комплекту входять: перетворювач витрати РГР-100 і прилад цифровий.
  Детальніше
 5. Комплект датчиків технологічних параметрів процесу буріння нафтових і газових свердловин КДТПБ-1.
  призначений для перетворення фізичних величин, що характеризують технологічні параметри процесу обертального буріння в електричний сигнал і застосовується в складі автоматизованих систем контролю технологічних параметрів процесу буріння установок експлуатаційного і глибокого розвідувального буріння нафтових і газових свердловин або станцій геолого-технологічних досліджень розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту та газ.
  Детальніше
 6. Комплект приладів наземного контролю процесу буріння КПНКБ1
  призначений для створення на об’єкті експлуатації об’єктно- орієнтованого виробу - комплексу вимірювального основних параметрiв процесу бурiння свердловин Бур1 (базового), який дозволяє вирішувати задачі загальні для різних цілей і регіонів буріння і забезпечує контроль наступних параметрів процесу буріння: навантаження на гак, осьове навантаження на буровий інструмент, тиск нагнiтання бурового розчину, крутильний момент на роторi, витрата бурового розчину в нагнiтальнiй лiнiї, густина бурового розчину на виході із свердловини. До складу комплекту входять: датчики технологічних параметрів, пристрій збору і обробки даних, блок спостереження (аналоговий), пульт контролю і управління (цифровий), прилад реєструючий (аналоговий).
 7. Система наземного контролю процесу буріння нафтових і газових свердловин Бур-САКпризначена для автоматичного контролю технологічних параметрів процесу обертального буріння установок експлуатаційного і глибокого розвідувального буріння нафтових і газових свердловин по ГОСТ 16253. Система забезпечує виконання функцій: вимірювання, автоматичного збору, накопичення і реєстрації даних про параметри процесу буріння; розрахунок параметрів процесу буріння по типових методиках і алгоритмах, прийнятих у галузі; відображення на табло бурильника значень контрольованих параметрів процесу буріння; контроль виходу технологічних параметрів за встановлені користувачем границі та світлову і звукову сигналізацію про досягнення цих значень; відображення на дисплеї персонального комп’ютера бурового майстра поточних значень контрольованих параметрів процесу буріння, параметрів процесу буріння за обраний проміжок часу, передісторії процесу буріння і т. і., а також друкування на друкуючому пристрої необхідної інформації, формування файлів даних про процес буріння, забезпечення їхнього зчитування і передачі. Система складається з комплекту датчиків технологічних параметрів та комплексу обчислювального.
 8. Комплекс засобів наземного контролю і керування процесом буріння нафтових і газових свердловин СКУБ-М2 призначений для контролю основних параметрів процесу обертального буріння нафтових і газових свердловин у відповідності з ГОСТ 14169. Технічні засоби комплексу забезпечують: вимірювання технологічних параметрів процесу буріння, їх відображення, контроль та реєстрацію. До складу комплексу входять: датчики технологічних параметрів, пристрій збору і обробки інформації, блок спостереження (аналоговий), пульт контролю і управління (цифровий) і пристрій реєстрації.
  Детальніше
 9. Комплекс обчислювальний для комплексу засобів наземного контролю і керування процесом буріння нафтових і газових свердловин ВК СКУБ
  призначений для отримання інформації про технологічні параметри процесу буріння, що вимірюються датчиками комплекса СКУБ або СКУБ-М1, її відображення на екрані дисплея робочої станції, накопичування, зберігання та вивід на друкуючий пристрій робочої станції. До складу комплексу входять: контролер та робоча станція на базі персонального комп’ютера.
 10. Комплекс обчислювальний системи наземного контролю і керування процесом буріння нафтових і газових свердловин ВК Бур-САК
  призначений для отримання і обробки інформації про технологічні параметри процесу буріння, що вимірюються датчиками системи Бур-САК. Комплекс забезпечує виконання наступних функцій системи: ввід-вивід аналогових і дискретних сигналів; обробку інформації, в тому числі нормування вхідного сигналу (масштабування і перевід в одиниці фізичної величини); відображення інформації про технологічні параметри на блоці спостереження, пульті контролю і управління та дисплеї комп’ютера робочої станції; обчислення параметрів процесу буріння у відповідності з заданими алгоритмами; ввід інформації оператором; накопичення і зберігання інформації; вивід інформації на друкуючий пристрій. До складу комплексу входять: пристрій збору і обробки інформації, пристрої відображення інформації у аналоговій та цифровій формі та робоча станція. Комплекс поставляється з програмним забезпеченням.
 11. Пристрій збору і обробки даних ПЗОД2
  призначений для забезпечення живленням датчиків технологічних параметрів, реалізації функцій аналогового і дискретного введення сигналів датчиків, обробки інформації, переводу в одиниці фізичних величин, масштабування і обміну даними з іншими пристроями в режимі реального часу, створення інформаційного масиву, оформлення інформаційного кадру і його передачі за запитом споживача.