Товариство з обмеженою відповідальністю

"Івано-Франківське

спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації"

Каталог продукції

Каталог продукції

Комплекс засобів наземного контролю та управління процесом буріння нафтових та газових свердловин СКУБ-М2-00

Комплекс засобів наземного контролю і керування процесом буріння нафтових і газових свердловин СКУБ-М2-00 (далі - комплекс) призначений для контролю основних параметрів процесу обертового буріння нафтових і газових свердловин і застосовується на бурових установках експлуатаційного і глибокого розвідувального буріння стволів нафтових і газових свердловин на суші.

Структурні частини комплексу:

 1. Пристрій збору та оброблення даних УСОД1.
 2. Блок спостереження БН3 (пульт бурильника).
 3. Датчик сили на гаку ДСР1-1-150 (навантаження).
 4. Датчик моменту на роторі механічний (правого обертання) УДР1-1.
 5. Датчик моменту на роторі механічний (лівого обертання) ДСС1-100.
 6. Датчик моменту на роторі гідравлічний УДР1-1.

Перелік контрольованих технологічних параметрів

Назва і одиниця вимірювання Границя вимірювання
1.Навантаження на гак, кН(т) 1500(150)
2. Осьове навантаження на буровий інструмент, кН(т) не нормується
3. Крутильний момент на роторі (механічному) правого обер-тання, kН·м (т·м) 50(5)
4. Крутильний момент на роторі (механічному) лівого обертання, kН·м (т·м) 50(5)
5. Крутильний момент на роторі (гідранічному) правого та лівого обертання при максимальному значенні тиску на роторі 20 MПa; kН·м (т·м) 12(1,2)

Пристрій збору та обробки даних УСОД1

Пристрій збору та обробки даних УСОД1.

Пристрій збору та обробки даних УСОД1 забезпечує збір п'яти параметрів і збереження їх у внутрішньому постійному зберігаючому пристрої. Період збереження - 5 секунд. Пристрій розрахований на збереження даних за 10 років безперервної роботи. УСОД1 також має можливість передачі, як оперативних, так і збережених даних в комп'ютер по RS485, USB-кабелю або радіозв'язку.

Блок спостереження БНЗ(Табло бурильника)

Блок спостереження БНЗ.

Схема передачі інформації в комплексі СКУБ-М2-00 між блоками УСОД1, БН3 і комп’ютером

Схема передачі інформації в комплексі СКУБ-М2-00 між блоками УСОД1, БН3 і комп’ютером.

На комп'ютер встановлюється (по замовленню) програмне забезпечення "Інформаційно-вимірювальний комплекс" (Версія 5.2), яке дозволяє:

 • перегляд технологічного процесу в режимі реального часу на мнемосхемі, слідкування за параметрами у вигляді гістограм та часових діаграм при під'єднанні до пристрою збору та обробки даних;
 • імпорт даних з пристрою збору та обробки даних;
 • перегляд та вивід результатів роботи на друкуючий пристрій (прінтер) у вигляді таблиць, часових діаграм за годину, за добу і за заданий час;
 • ведення протоколу аварійних ситуацій при виході контрольованих параметрів за встановлені межі, а також друк даного протоколу за годину, за добу і за заданий час;
 • редагування мнемосхем, конфігурування параметрів;
 • синхронізація дати і часу на комп'ютері і в пристрої збору та обробки даних.

Передача даних між "Інформаційно-вимірювальним комплексом" (Версія 5.2) і пристроєм збору та обробки даних здійснюється по протоколу MODBUS(ASCII).

Збереження даних на комп'ютері можливе протягом 10 років безперервної роботи.

Програмне забезпечення надається з ключем захисту від несанкціонованого доступу.

Перетворювачі, які застосовані в комплексі СКУБ-М2-00

Перетворювачі, які застосовані в комплексі СКУБ-М2-00.