Товариство з обмеженою відповідальністю

"Івано-Франківське

спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації"

Каталог продукції

Каталог продукції

Комплект приладів вимірювача ваги інструмента КПВВІ-1-2

Комплект приладів вимірювача ваги інструмента КПВВІ-1-2 (далі – комплект) призначений для створення на об'єктi експлуатацiї об'єктно-орiєнтованого виробу - вимiрювача ваги iнструмента ИВИ1-2, який складається з каналiв вимiрювання та реєстрацiї навантаження на гак, каналу вимірювання осьового навантаження на буровий iнструмент та каналів сигналізації досягнення заданих значень навантаження на гак та осьового навантаження на інструмент. Комплект може використовуватись окремо або в якості iнформацiйної бази в складі автоматизованих систем управління процесом буріння установок експлуатаційного і глибокого розвідувального буріння нафтових і газових свердловин або станцій геолого-технологічних досліджень розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту та газ і експлуатується на бурових установках експлуатаційного і глибокого розвідувального буріння стволів нафтових і газових свердловин на суші, що виготовляються в країнах СНД, в мікрокліматичних районах з помірним кліматом-виконання УХЛ категорії розміщення 1 за ГОСТ 15150, але для роботи при температурi вiд мiнус 30 до плюс 50°С.

Склад комплекту

 1. Датчик сили ДСР-1.
 2. Блок вимірювальний БИ-1(2,3).
 3. Блок спостереження БН-1(2,3) або прилад показуючий аналого-дискретний ППАД2.
 4. Пульт керування ПУ-1(2).
 5. Блок гарантованого живлення БГП1.
 6. Коробка з’єднувальна КС1.
 7. Блок комутації сигналів підвищеної потужності БКСПМ1.
 8. Сигналізатор звуковий СЗ-1.
 9. Комплект монтажних частин КМЧ1 (для забезпечення монтажу приладів).
 10. Комплект монтажний КМ1 (набір кабелів для електричного з'єднання приладів).

ДСР-1
ДСР-1
БИ-1(2,3)
БИ-1(2,3)
БН-1(2,3)
БН-1(2,3)
ПУ-1(2)
ПУ-1(2)

Основні технічні характеристики

 1. Верхня межа вимірювання навантаження на гак (А), кН - 1250, 1600, 2000, 2500, 3500, 4000.
 2. Верхня межа вимірювання осьового навантаження на інструмент, кН - 0,2хА.
 3. Границя допустимого значення зведеної основної похибки, %
  • вимірювання навантаження на гак - ±2,0;
  • реєстрації навантаження на гак - ±2,5.
 4. Живлення комплекту:
  • мережа змінного струму 220 В з частотою (50±1) Гц або мережа постійного струму (24±3)В.
 5. Середній термін служби, років - 10.

Докладніше технічні характеристики наведено у довідковому матеріалі: «Комплект приладів вимірювача ваги інструмента КПИВИ1-2. Довідковий матеріал» (надається за запитом).

Монтаж датчика

Датчик сили ДСР-1 монтується на нерухомій частині талевого каната в зоні його закріплення до металоконструкції.

Порядок оформлення замовлення

Комплект виготовляється на основi даних, внесених замовником у карту замовлення. Карта замовлення є невiд'ємною частиною договору на виготовлення і поставку комплекту.

Порядок оформлення карти замовлення приведений в інструкції: «Комплект приладів вимірювача ваги інструмента КПИВИ1-2. Інструкція по оформленню документації для замовлення» (надається при замовленні).

Можливий варіант виконання з постійним запам'ятовуючим пристоєм для збереження показів, а також надання комп'ютера з програмним пакетом "Інформаційно-вимірювальний комплекс".