Товариство з обмеженою відповідальністю

"Івано-Франківське

спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації"

Каталог продукції

Каталог продукції

Комплект приладів вимірювача крутильного моменту на роторі КПВМР1-60

Комплект приладів вимірювача крутильного моменту на роторі КПВМР1-60 (надалі – вимірювач) призначений для створення на об’єкті експлуатації вимірювача крутильного моменту на роторі.

Величина крутильного моменту на роторі визначається шляхом вимірювання зусилля стиску, що передається від ротора за допомогою пристосування передачі зусилля на датчик сили при зміщенні ротора в результаті реакції приводу ротора в процесі буріння.

Основні технічні характеристики

Вимірювач призначений для вимірювання крутильного моменту на роторі бурових установок 3Д та 4Э.

Вимірювач забезпечує отримання первинної вимірювальної інформації про крутильний момент на роторі шляхом перетворення в електричний сигнал неелектричної величини, яка характеризує контрольований технологічний параметр – крутильний момент на роторі, та відображення отриманої вимірювальної інформації.

Границі вимірювання крутильного моменту на роторі, 0-60 кНм.

Верхня границя вимірювання фізичної величини (зусилля стиску), 60 кН.

Границя допустимого значення основної приведеної похибки вихідного сигналу ±1,0 %, вимірювання ±1,5%.

Границі допустимих значень додаткової приведеної похибки вихідного сигналу, вимірювання не більше, в долях від основної похибки відповідно:

  • а) при зміні температури оточуючого середовища від плюс 20 °С в робочому діапазоні температур, на кожні 10 °С – 0,5;
  • б) при зміні напруги живлення в діапазоні від 21 до 27 В – 0,5;
  • в) при дії зовнішнього магнітного поля частотою 50 Гц і напруженістю 400 А/м – 0,5.

Границя допустимого значення варіації не перевищує значення зведеної основної похибки.

Живлення вимірювача здійснюється від мережі змінного струму 220 В.

Споживана вимiрювачем потужнiсть, не бiльше – 30 Вт.

Середнiй термiн служби 10 рокiв.

Маса i габаритнi розмiри складових частин вимірювача наведенi у таблицi.

Найменування приладів Габаритні розміри, мм,
не більше
Маса, кг,
не більше
Датчик сили ДЭДВУ-10 490х85х178 6,8
Блок живлення і комутації БПК-БПТ-2 300х300х245 12,0
Прилад показуючий ППАД3 300х300х175 5,5

Умови експлуатації

Конструктивне виконання складових частин вимірювача за захищеністю вiд дiї зовнiшнiх факторiв вiдповiдає умовам експлуатацiї, вказаним у таблицi.

Найменування приладу Захищеність від дії Зона вибухо-безпеки згідно з ПУЭ-85
кліматичних факторів, виконання згідно з ГОСТ-15150 вібрації, виконання згідно з ГОСТ-12997 пилу та вологи, виконання згідно з ГОСТ-14254
Датчик сили ДЭДВУ-10 Y1 N2 IP38 *2
Прилад показуючий ППАД3 УХЛ 1 *1 N3 IP54 *3
Блок живлення і комутації БПК-БПТ-2 УХЛ 1 *1 N3 IP54 *3

Примiтка *1. За стiйкістю до дiї температури i вологостi оточуючого середовища прилад вiдповiдає виконанню УХЛ категорiї розмiщення 1 згiдно з ГОСТ-15150 (групi виконання D3 згiдно з ГОСТ-12997, але для роботи при температурi вiд мiнус 30 до плюс 50 °С).

Примітка *2. Датчик сили ДЭДВУ-10 по рівню вибухозахисту відноситься до групи обладнання, що не має засобів вибухозахисту, в якому відсутні складові частини, що іскрять, нагрів яких не перевищує 80 °С і оболонка якого має ступінь захисту не менше ІР38. Датчики можуть експлуатуватись у вибухонебезпечних зонах класу 2 у відповідності з розділом 4 ДНАОП 0.00-1.32-01 (В-1а, В-1г у відповідності з розділом 7.3 ПУЭ-86) та іншими нормативно-технічними документами, що визначають застосування електрообладнання у вибухонебезпечних зонах.

Примiтка *3. Прилад розмiщується за межами вибухонебезпечної зони.

Склад комплекту

  1. Датчик сили ДЕДВУ-10.
  2. Прилад показуючий ППАД3.
  3. Блок живлення і комутації БПК-БПТ-2.
  4. Комплект монтажних частин для вимірювання моменту БУ-ЗД (4Э)
  5. Комплект монтажний КМ.

Датчик сили ДЕДВУ-10 з перетворювачем.

Датчик сили ДЕДВУ-10.

Прилад показуючий ППАД3.

Прилад показуючий ППАД3.

Блок живлення і комутації БПК-БПТ-2.

Блок живлення і комутації БПК-БПТ-2.

Монтаж датчика ДЕДВУ-10.

Монтаж датчика ДЕДВУ-10.

Можливий варіант виконання з постійним запам'ятовуючим пристоєм для збереження показів, а також надання комп'ютера з програмним пакетом "Інформаційно-вимірювальний комплекс".