Товариство з обмеженою відповідальністю

"Івано-Франківське

спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації"

Каталог продукції

Каталог продукції

Комплект приладів вимірювача рівня бурового розчину КПВРР-1

Комплект приладів вимірювач рівня бурового розчину КПВВР1 (далі – комплект) призначений для створення на об'єктi експлуатацiї об'єктно- орiєнтованого виробу - вимірювача рівня бурового розчину ВВР1, який складається з каналів вимірювання рівня бурового розчину в ємностях, та каналів сигналізації досягнення технологічним параметром встановлених користувачем значень.

Комплект забезпечує обчислення об'єму бурового розчину в кожній ємності, загального об'єму бурового розчину в ємностях та сумарного об'єму циркулюючого бурового розчину, а також швидкості зміни об'єму бурового розчину в ємності та сумарного об'єму бурового розчину відповідно до вимог РД 39-2-803-82 “Инструкция по раннему обнаружению газонефтеводопроявлений и их предупреждению».

Комплект може використовуватись окремо або в якості інформаційної бази в складі автоматизованих систем управління процесом буріння установок експлуатаційного і глибокого розвідувального буріння нафтових і газових свердловин або станцій геолого-технологічних досліджень розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту і газ і експлуатується на бурових установках експлуатаційного і глибокого розвідувального буріння стволів нафтових і газових свердловин на суші, що виготовляються в країнах СНД.

Склад комплекту

 1. Датчик рівня ДУ1-М1 ДТР1.
 2. Блок вимірювальний БИ5.
 3. Прилад показуючий ППАД2.
 4. Комплект монтажних частин (для забезпечення монтажу приладів).
 5. Комплект монтажний (набір кабелів для електричного з'єднання приладів).

ДТР1
ДТР1
БИ5
БИ5
ППАД2
ППАД2

Основні техничні характеристики

 1. Діапазон вимірювання рівня бурового розчину, м - від 0,25 до 1,6
 2. Границя допустимого значення похибки датчика рівня, см - ± 2,4
 3. Границя допустимого значення зведеної основної похибки:
  • вимірювання рівня - ±1,5
  • сигналізації досягнення технологічним параметром меж встановлених користувачем - ± 2,0
 4. Границя допустимого значення відносної похибки обчислення технологічних параметрів не нормується
 5. Кількість датчиків рівня, шт - 3
 6. Живлення комплекту-мережа змінного струму (220)В, (50±1)Гц або мережа постійного струму (24±3) В.
 7. Середній термін служби, років - 10.

Докладніше технічні характеристики наведено у довідковому матеріалі: “Комплект приладів вимірювача рівня бурового розчину КПВРР1. Довідковий матеріал” (надається за запитом).

Монтаж датчика

Комплект виготовляється на основі даних, внесених замовником в карту замовлення. Карта замовлення є невід'ємною частиною договору на виготовлення і поставку комплекту.

Порядок оформлення карти замовлення приведений в інструкції: “Комплект приладів вимірювача рівня бурового розчину КПВРР1. Інструкція по оформленню документації для замовлення (надається при замовленні).

Можливий варіант виконання з постійним запам'ятовуючим пристоєм для збереження показів, а також надання комп'ютера з програмним пакетом "Інформаційно-вимірювальний комплекс".