Товариство з обмеженою відповідальністю

"Івано-Франківське

спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації"

Каталог продукції

Каталог продукції

Стенд для повірки обчислювачів і коректорів об’єму газу СПОК

Стенд для повірки обчислювачів і коректорів об’єму газу СПОК (далі – стенд) призначений для автоматизованої повірки обчислювачів і коректорів об’єму газу.

Стенд забезпечує повірку згідно з методикою повірки обчислювачів та коректорів об’єму газу: Універсал-02, ОЕ-22ЛА, ОЕ–VPT, ОЕ –VT, КПЛГ-1.02Р, КПЛГ-1.01Р ФЛОУКОР та інших конструкцій згідно замовлення.

Стенд забезпечує виконання наступних функцій:

 • ручне встановлення режимів повірки;
 • формування сигналiв, які імітують сигнали первинних перетворювачів;
 • створення каліброваних значень тиску і температури;
 • вимірювання періоду слідування сигналів годинника реального часу обчислювача;
 • вивід даних про хід повірки на дисплей;
 • оперативний контроль процесу повірки;
 • автоматизацію процесу оформлення результатів повірки;
 • формування звiтiв на паперовому носiї у вiдповiдностi з вимогами НТД;
 • роздрукування звiтiв на паперовому носiї;
 • оформлення протоколу повірки;
 • формування архiвiв, захищених вiд редагування.

Основні складові частини стенда


Рe1, Pe2 - перетворювачі тиску еталонні, Pk - перетворювач тиску коректора, RTе - перетворювач температури еталонний, RTк - перетворювач температури коректора, ЗК1 - кран запірний.

Рисунок 1. Структурна схема стенда.

Основні технічні характеристики

 1. Кількість одночасно повірюваних обчислювачів або коректорів - 1.
 2. Кількість одночасно підключених імітаторів аналогових сигналів - 2.
 3. Кількість одночасно підключених імітаторів сигналів термоперетворювачів опору - 2.
 4. Кількість одночасно підключених імітаторів сигналів лічильника газу - 1.
 5. Режим роботи - автоматизований.
 6. Вихідний сигнал імітатора аналогового сигналу - постійний струм в діапазоні від 0,05 до 25 мА.
 7. Границі допустимої відносної похибки встановлення значення постійного струму, не більше - ±0,02%.
 8. Електричний опір, який відтворює імітатор сигналу термоперетворювача опору - характеристика термоперетворювача опору по ДСТУ2858-94 з номінальною характеристикою 100М та 100П.
 9. Границі допустимої відносної похибки встановлення значення опору не більше, - ±0,02%.
 10. Вихідний сигнал імітатора сигналу лічильника газу - сигнал типу «сухий контакт» з частотою слідування до 1000 Гц.
 11. Границі допустимої відносної похибки встановлення значення частоти слідування імпульсів повинні бути не більше - ±0,5%.
 12. Границя допустимої основної абсолютної похибки вимірювання періоду слідування сигналів годинника реального часу коректора повинна бути не більша, - 10-3 c.
 13. Живлення - однофазна мережа змінного струму (220 ± 5)В, (50 ± 1)Гц.
 14. Споживана потужність, не більше - 500 В×А.
 15. Умови експлуатації:
  • температура оточуючого середовища - 20 ± 5 °С;
  • відносна вологість повітря, не більша - 80 %;
  • атмосферний тиск - від 84 до 106 кПа.

На комп'ютері встановлюється програма "Повірка коректорів і обчислювачів газу".