Товариство з обмеженою відповідальністю

"Івано-Франківське

спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації"

Каталог продукції

Каталог продукції

Установка для повірки лічильників газу УПЛГ-10

Установка УПЛГ-10 призначена для повірки лічильників газу мембранного та роторного типів в діапазоні витрат від 0,016 до 16 м3/год. при їх випуску з виробництва, а також в процесі експлуатації і після ремонту.

Установка дає можливість визначити:

  • значення основної відносної похибки лічильників, що повіряються;
  • фактичне значення об’ємної витрати;
  • працездатність лічильників;
  • втрати тиску на лічильнику.

Структурна схема установки для повірки лічильників газу УПЛГ-10

E1...E3 - еталонний лічильник газу; Л1...Л10 - лічильник газу, що повіряється; Т1...Т6 - термоперетворювач опору; Р1, Р2 - перетворювач різниці тисків; Р3 - перетворювач абсолютного тиску; К1...К3 - кран запірний; К4, К5 - крани регулюючі; VN - задатчик розрідження повітря; PW - регулятор потужності; ПК - комп'ютер; П1 - прінтер.

Основні технічні характеристики

№ п/п Параметри Значення
1 Діапазон витрат, на яких проводиться повірка, м3/год. 0,016 ÷ 16
2 Середовище повірки повітря
3 Похибка вимірювання, % ±0,5
4 Діапазон температур навколишнього середовища, °С 15÷25
5 Відносна вологість, % до 80
6 Габаритні розміри, м, не більше 1,8 х 1,75 х 1,6
7 Маса, кг, не більше 200
8 Термін експлуатації, років 15
9 Гарантійний термін, місяців 12
10 Кількість лічильників, що одночасно повіряються 10

Принцип роботи установки полягає в порівнянні показів лічильників, що повіряються, з показами робочих еталонів об’єму газу. Процес збору і опрацювання інформації автоматизований, результати виводяться на екран монітора комп’ютера і роздруковуються у формі протоколу повірки.

У конструкції установки застосовані технічні рішення, захищені патентами України на винаходи, її технічний рівень відповідає рівню аналогічних повірочних засобів передових закордонних фірм.

Установка, що поставляється Замовнику, проходить метрологічну атестацію органами Держспоживстандарту України із видачею Свідоцтва про метрологічну атестацію. Періодична повірка проводиться територіальними органами Держспоживстандарту України.

Висока точність вимірювання, стабільність показів та надійність у роботі, автоматизація процесу збору і опрацювання інформації дають можливість споживачу організовувати сервісний центр по ремонту та повірці лічильників газу.

На комп'ютері встановлюється програма "Повірка лічильників газу".