Товариство з обмеженою відповідальністю

"Івано-Франківське

спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації"

Каталог продукції.

Каталог продукції

Система комерційного обліку природного газу ВІС-ГАЗ.

(Знято з виробництва)

Призначена для безперервного визначення об’ємної витрати і об’єму природного газу, що протікає по трубопроводу, приведеного до нормальних умов при комерційному обліку відпущеного або спожитого природного газу на газорозподільних станціях, котельнях, газовимірювальних пунктах підприємств в складі автоматизованих систем контролю і обліку енергоносіїв (в тому числі і природного газу) підприємств та інших об’єктах народного господарства України.

Відповідає вимогам встановленим “Правилами подачі та використання природного газу в народному господарстві України”.

Виконує функції:

 • а) вимірювання через рівні задані проміжки часу температури і тиску газу, що проходить через трубопровід, в якому здійснюється вимірювання параметрів газу;
 • б) підрахунок імпульсів об’єму, що надходять від лічильника газу;
 • в) вимірювання об’єму газу в робочих умовах шляхом підрахунку імпульсів на виході лічильника газу;
 • г) обчислення об’ємної витрати і об’єму природного газу, приведених до нормальних умов (20 °С і 760 мм. рт. ст. (101,3 кПа)) згідно ГОСТ 2939, з періодичністю, що визначається періодом вимірювання параметрів газу;
 • д) обчислення об’ємної витрати і об’єму природного газу при робочих умовах (далі за текстом – робоча витрата і робочий об’єм);
 • е) обчислення об’єму природного газу та середніх значень температури і тиску газу за заданий інтервал часу їх підсумовування і опосередковування вимірювальної інформації;
 • ж) відображення на дисплеї результатів вимірювання і обчислення, а також поточної дати і часу;
 • и) зберігання даних про об’єм природного газу та середні значення температури і тиску газу за заданий інтервал часу;
 • к) формування файлу даних про параметри газу і передачу їх на друкуючий пристрій;
 • л) забезпечення зчитування інформації з обчислювача витрати персональним комп’ютером, який входить до автоматизованої системи контролю і обліку;
 • м) контроль працездатності каналів вимірювання;
 • н) тестування засобів обчислення, що входять до складу системи.

Показники призначення:

 1. Діапазон вимірювання параметрів газу в трубопроводі:
  • а) температура газу, - від мінус 30 до плюс 50°С;
  • б) надлишковий тиск газу, - від 1(0,1) до 100(10) кгс/см.кв. (Мпа);
  • в) об’ємна витрата газу при нормальних умовах (при середніх значеннях тиску, температури і густини газу), - від 40 до 1000 м3/год.
  Примітка 1. Діапазони вимірювання параметрів газу в трубопроводі вказуються замовником в карті замовлення.
 2. Межі допустимих значень основної похибки вимірювальних каналів відповідають:
  • а) допустиме значення основної абсолютної похибки вимірювання каналу вимірювання температури газу, не більше ± 0,6°С;
  • б) допустиме значення основної зведеної похибки вимірювання каналу вимірювання тиску газу, не більше 0,3%;
  • в) допустиме значення основної відносної похибки вимірювання каналу вимірювання об’ємної витрати газу, на витратах:
   від Qmin до 0,2 Qmaх не більше ± 2,0%,
   від 0,2 Qmax до Qmax не більше ± 1,0%;
  • г) допустиме значення основної відносної похибки вимірювання каналу вимірювання об’єму газу, не більше ± 4,0%.
  Примітка 2. Допустимі значення основних похибок вимірювальних каналів визначаються метрологічними характеристиками технічних засобів, застосованих у системі.
 3. Строк служби системи визначається строком служби технічних засобів, застосованих у системі, і становить не менше 8 років.
 4. Гарантійний строк експлуатації на систему становить 18 місяців і відраховується з дня введення системи в дію.

Порядок оформлення замовлення

 1. Система виготовляється на основі даних, внесених замовником у карту замовлення. Карта замовлення є обов’язковою при замовленні системи.
 2. Порядок оформлення карти замовлення приведений в документі “Система комерційного обліку витрати природного газу ВІС-ГАЗ. Інструкція по оформленню документації для замовлення”.

Схема підключення системи комерційного обліку ВІС-ГАЗ

Схема підключення системи комерційного 
      обліку ВІС-ГАЗ.

Комплект поставки системи

 1. Комплект технічних засобів в складі:
  • датчик температури;
  • датчик абсолютного тиску;
  • лічильник газу;
  • обчислювач витрати газу.
 2. Комплект з’єднувальних кабелів.
 3. Комплект експлуатаційної документації.
 4. Запасні вироби, прилади та пристрої для перевірки працездатності, наладки технічних засобів і контролю метрологічних характеристик вимірювальних каналів системи.

Примітка. Типи технічних засобів та їх технічні характеристики визначаються виготовлювачем на підставі карти замовлення системи