Товариство з обмеженою відповідальністю

"Івано-Франківське

спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації"

Програмне забезпечення

Програмне забезпечення

Програма "Повірка лічильників газу"
для установки з робочими еталонами об'єму газу типу УПЛГ-2500.

Програма спрощує процедуру повірки лічильників газу, а також зменшує часові затрати на повірку. Автоматизований збір інформації з засобів вимірювання та обрахунок похибки лічильника. Організований вивід результатів повірки на друкуючий пристрій (прінтер).

Опис роботи програми

Програма має чотири робочих режими: повірка, параметри, градуювання і результати.

В режимі "Повірка" на екран виводиться "вікно" для вводу початкових даних для повірки.

Після вводу початкових даних на екрані з'являється мнемосхема установки і виводиться інформація:

 • атмосферний тиск, кПа;
 • температура навколишнього повітря, °C;
 • відносна вологість повітря, %;
 • задана витрата, м. куб./год;
 • кількість вже проведених вимірювань на даній витраті для даного лічильника,

інформація про робочий еталон:

 • тип робочого еталону;
 • місце робочого еталону;
 • абсолютний тиск в робочому еталоні, кПа;
 • температура в робочому еталоні, °C;

а також інформація про лічильник, що повіряється:

 • тип лічильника;
 • заводський номер;
 • абсолютний тиск в лічильнику, кПа;
 • температура в лічильнику, °C;
 • місце лічильника.

Для початку повірки потрібно:

1. Звірити дані на екрані з показами засобів вимірювання і при невідповідності змінити дані. Це можна зробити натиснувши кнопку "Змінити дані" на правій панелі, викликавши "вікно" для вводу початкових параметрів повірки.

2. При відповідності інформації на екрані і показів приладів потрібно правильно виставити витрату газу на установці і перейти в режим виходу на витрату, натиснувши кнопку "Вихід на витрату".

3. Витрата встановлюється регуляторами (в залежності від робочого еталону, на якому буде проходити повірка: регулятор програми, ручний регулятор). При виході на витрату виводиться інформація про пройдений об'єм газу через робочий еталон, а також миттєва та середня витрати, що дає змогу коректувати витрату газу відповідно до заданої.

4. При правильно виставленій витраті на екран виводиться таймер, який відраховує термін стабільності витрати. Після чого на екран виводиться повідомлення і стає доступною кнопка "Почати повірку".

5. Починають повірку натиснувши кнопку "Почати повірку".

При, власне, повірці виводиться кількість імпульсів робочого еталона, кількість імпульсів лічильника, що повіряється, об'єм газу, який пройшов через робочий еталон після початку повірки, і миттєва та середня витрати.

В кінці повірки виводиться на екран "вікно" з результатами вимірювань "Результати повірки".

Режим параметрів призначений для завдання як загальних параметрів роботи системи, так і параметрів робочих еталонів, а також лічильників, що повіряються.

Режим градуювання призначений для градуювання перетворювачів температури і тиску робочого еталона і лічильника, що повіряється.

В режимі Результати повірки виводяться протоколи повірки для лічильників, які повірялися. Вони розташовуються в таблиці згідно заводському номеру лічильника.

Програма надається з ключем захисту від несанкціонованого доступу.

Програма працює в операційній системі MS Windows.