Товариство з обмеженою відповідальністю

"Івано-Франківське

спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації"

Програмне забезпечення

Програмне забезпечення

Програма "Повірка лічильників газу"
для робочого еталону об’єму та витрати газу дзвонового типу РЕОВГ.

Програма спрощує процедуру повірки лічильників газу на дзвоновій установці, зменшує часові затрати на повірку. Автоматизовано збір інформації з перетворювачів та обрахунок похибки лічильника. Організовано вивід результатів повірки на друкуючий пристрій (прінтер).

Опис роботи програми

Програма має чотири робочих режими: повірка, параметри, градуювання і результати.

В режимі "Повірка" на екран виводиться "вікно" для вводу початкових даних для повірки.

Після вводу початкових даних на екрані з'являється мнемосхема установки і виводиться інформація:

 • атмосферний тиск, кПа;
 • температура навколишнього повітря, °C;
 • відносна вологість повітря, %,
 • тиск і температура перед лічильниками (Pпл, Тпл);
 • тиск і температура після лічильників(Pзл, Тзл),
 • абсолютний тиск в робочому еталоні (Pе), кПа;
 • температура в робочому еталоні вверху (Тев), °C;
 • температура в робочому еталоні внизу (Тен), °C;
 • об’єм, показаний робочим еталоном, час, сек,

інформація про лічильники, що повіряються:

 • місце лічильника;
 • заводський номер;
 • рік виготовлення;
 • кількість вимірювань на даній витраті.
 • положення регулятора,

на правій панелі – інформація

 • задана витрата, м. куб./год,
 • тип лічильника (-ів), що повіряється (-ються).

Для початку повірки потрібно:

1. Звірити дані на екрані з показами засобів вимірювання і при невідповідності змінити дані. Це можна зробити натиснувши кнопку "Змінити дані" на правій панелі, викликавши вікно для вводу початкових параметрів повірки.

2. Підняти дзвін. Ця процедура виконується натисканням однойменної кнопки "Підняти дзвін".

3. В залежності від того, чи будуть зніматися покази з лічильників, що повіряються, автоматично, чи будуть заноситися вручну, для початку повірки натискаються різні кнопки:

"Почати повірку (динам.)" – покази знімаються автоматично.

"Почати повірку (стат.)" – покази заносяться вручну.

4. При виході на витрату виводиться інформація про пройдений об'єм газу, а також миттєва та середня витрати, що дає змогу коректувати витрату газу відповідно до заданої за допомогою кнопок "Змінити" і "Зберегти".

5. В статичному режимі відкривається вікно для вводу початкових показів лічильників, що повіряється.

6. В статичному режимі, коли контрольний об’єм пройде через робочий еталон, потрібно у відповідному вікні внести кінцеві покази лічильників, що повіряються.

7. При, власне, повірці виводиться кількість імпульсів робочого еталона, об'єм газу, який пройшов через робочий еталон після початку повірки, миттєва і середня витрата, кількість імпульсів лічильників (в динамічному режимі), час повірки.

8. При закінченні повірки виводиться для кожного з лічильників, що повіряються, на екран "вікно" з результатами вимірювань "Результати повірки".

9. Є можливість повторного автоматичного початку повірки за допомогою полів: автоматичний підйом, витримка і вихід на витрату; кількість секунд витримки.

Режим параметрів призначений для завдання як загальних параметрів роботи системи так і параметрів лічильників, що повіряються.

Режим градуювання призначений для градуювання перетворювачів температури і тиску дзвона і лічильника (-ів), що повіряється (-ються).

В режимі Результати повірки виводяться протоколи повірки для лічильників, які повірялися. Вони розташовуються в таблиці відповідно заводському номеру лічильника.

Програма надається з ключем захисту від несанкціонованого доступу.

Програма працює в операційній системі MS Windows.