Товариство з обмеженою відповідальністю

"Івано-Франківське

спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації"

Програмне забезпечення

Програмне забезпечення

Програма "Повірка обчислювачів і коректорів газу"

Програма спрощує процедуру повірки коректорів та обчислювачів газу, а також зменшує часові затрати на повірку. Автоматизований збір інформації з засобів вимірювання та обрахунок похибок коректора чи обчислювача. Організований вивід результатів повірки на друкуючий пристрій (прінтер).

Опис роботи програми

Програма має три робочих режими: повірка, налаштування і результати.

В режимі Повірка на екран виводиться "вікно" для вводу початкових даних для повірки.

Після вводу початкових даних на екран виводиться інформація:

параметри навколишнього середовища:

  • атмосферний тиск, кПа;
  • температура навколишнього повітря, °C;
  • відносна вологість повітря, %,

параметри газу:

  • густина газу при стандартних умовах, кг/м.куб.;
  • молярна частка карбону, %;
  • молярна частка азоту, %,

параметри приладу, що повіряється:

  • тип приладу;
  • заводський номер;
  • рік виготовлення і дата повірки.

Для початку повірки коректора чи обчислювача потрібно вибрати, що буде повірятися: тиск, температура, об’єм чи час. Це досягається натисканням відповідної кнопки: "Вимірювання тиску", "Вимірювання температури", "Вимірювання об’єму", "Вимірювання часу".

Режим Налаштування призначений для завдання як загальних параметрів роботи системи, так і параметрів коректорів чи обчислювачів, що повіряються, а також підприємства-власники, підприємства-виробники та архівація таблиць програми.

В режимі Результати виводяться протоколи повірки для коректорів чи обчислювачів, які повірялися. Вони розташовуються в таблиці згідно заводському номеру.

Програма працює в операційній системі MS Windows і надається з ключем захисту від несанкціонованого доступу.