Товариство з обмеженою відповідальністю

"Івано-Франківське

спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації"

Програмне забезпечення

Програмне забезпечення

Програма "Повірка лічильників газу"
для установки УПЛГ-10.

Програма спрощує процедуру повірки лічильників газу, а також зменшує часові затрати на повірку. Автоматизований збір інформації з засобів вимірювання та обрахунок похибки лічильника. Організований вивід результатів повірки на друкуючий пристрій (принтер).

Опис роботи програми

Програма має чотири робочих режими: повірка, параметри, градуювання і результати.

В режимі "Повірка" на екран виводиться "вікно" для вводу початкових даних для повірки.

Після вводу початкових даних на екрані з'являється мнемосхема установки і виводиться інформація:

 • атмосферний тиск, кПа;
 • температура навколишнього повітря, °C;
 • відносна вологість повітря, %,

 • тиск і температура перед лічильниками;
 • тиск і температура після лічильників,

 • абсолютний тиск в робочому еталоні, кПа;
 • температура в робочому еталоні, °C;
 • об’єм, показаний робочим еталоном,

 • положення регулятора,

інформаційні панелі, відповідно до режиму і при помилках.

На правій панелі - інформація про робочий еталон:

 • тип робочого еталону;
 • місце робочого еталону;

а також інформація про лічильники, що повіряються:

 • тип лічильників;
 • заводські номери;
 • роки виготовлення;
 • кількість вимірювань на даній витраті.

Потім -

 • задана витрата, м. куб./год.

Для початку повірки потрібно:

1. Звірити дані на екрані з показами засобів вимірювання і при невідповідності змінити дані. Це можна зробити натиснувши кнопку "Змінити дані" на правій панелі, викликавши вікно для вводу початкових параметрів повірки.

2. При відповідності інформації на екрані і показів приладів потрібно правильно виставити витрату газу на установці і перейти в режим виходу на витрату, натиснувши кнопку "Вихід на витрату".

3. При автоматичному режимі витрата встановиться сама, а при ручному – витрату виставляється за допомогою панелі керування витратою, яка з’являється внизу.

4. Потрібно закрити відповідні засувки, при цьому стає доступною кнопка "Почати повірку".

5. Слід починати повірку натиснувши кнопку "Почати повірку".

6. На початку повірки відкриється вікно для вводу початкових показів лічильників, що повіряються.

7. Після підтвердження вводу початкових показів потрібно відкрити відповідні засувки.

8. Коли контрольний об’єм пройде через робочий еталон, потрібно закрити відповідні засувки і у вікні внести кінцеві покази лічильників, що повіряються.

При виході на витрату виводиться інформація про пройдений об'єм газу через робочий еталон, а також миттєва витрата та середня витрата, що дає змогу коректувати витрату газу в ручному режимі відповідно до заданої.

При, власне, повірці виводиться кількість імпульсів робочого еталона, об'єм газу, який пройшов через робочий еталон після початку повірки, а також миттєва і середня витрата.

В кінці повірки виводиться на екран "вікно" з результатами вимірювань "Результати повірки".

Для повторної повірки на даній витраті і для даного типу лічильників знову натискають кнопку "Почати повірку".

Режим параметрів призначений для завдання як загальних параметрів роботи системи, так і параметрів робочих еталонів, а також лічильників, що повіряються.

Режим градуювання призначений для градуювання перетворювачів температури і тиску робочих еталонів і лічильників, що повіряються.

В режимі Результати повірки виводяться протоколи повірки для лічильників, які повірялися. Вони розташовуються в таблиці згідно заводському номеру лічильника.

Програма надається з ключем захисту від несанкціонованого доступу.

Програма працює в операційній системі MS Windows.