Товариство з обмеженою відповідальністю

"Івано-Франківське

спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації"

Програмне забезпечення

Програмне забезпечення

Програма "Повірка лічильників газу"
для установки УПЛГ-10.

Програма спрощує процедуру повірки лічильників газу, а також зменшує часові затрати на повірку. Автоматизований збір інформації з засобів вимірювання та обрахунок похибки лічильника. Організований вивід результатів повірки на друкуючий пристрій (принтер).

Опис роботи програми

Програма має чотири робочих режими: повірка, параметри, градуювання і результати.

В режимі "Повірка" на екран виводиться "вікно" для вводу початкових даних для повірки.

Після вводу початкових даних на екрані з'являється мнемосхема установки і виводиться інформація:

 • атмосферний тиск, кПа;
 • температура навколишнього повітря, °C;
 • відносна вологість повітря, %,

 • тиск і температура перед лічильниками;
 • тиск і температура після лічильників,

 • абсолютний тиск в робочому еталоні, кПа;
 • температура в робочому еталоні, °C;
 • об’єм, показаний робочим еталоном,

 • положення регулятора,

інформаційні панелі, відповідно до режиму і при помилках.

На правій панелі - інформація про робочий еталон:

 • тип робочого еталону;
 • місце робочого еталону;

а також інформація про лічильники, що повіряються:

 • тип лічильників;
 • заводські номери;
 • роки виготовлення;
 • кількість вимірювань на даній витраті.

Потім -

 • задана витрата, м. куб./год.

В режимі Повірка є можливість:

1. Перевірити герметичність системи.

2. Задати і вийти на задану витрату газу.

3. Провести вимірювання пропущеного через установку заданого об'єму газу і визначити похибку лічильника (-ів), що повіряється (-ються).

Режим параметрів призначений для завдання як загальних параметрів роботи системи, так і параметрів робочих еталонів, а також лічильників, що повіряються.

Режим градуювання призначений для градуювання перетворювачів температури і тиску робочих еталонів і лічильників, що повіряються.

В режимі Результати повірки виводяться протоколи повірки для лічильників, які повірялися. Вони розташовуються в таблиці згідно заводському номеру лічильника.

Програма надається з ключем захисту від несанкціонованого доступу.

Програма працює в операційній системі MS Windows.

Підприємство не є розробником, але має право на продаж, встановлення, налаштування копій програмного забезпечення.